Είναι ένα πρότυπο αναγνωρισμένο από το GFSI το οποίο επικεντρώνεται στα προϊόντα και στις διεργασίες παραγωγής τους ώστε να αξιολογήσει την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει, ασφαλή, αυθεντικά και ποιοτικά προϊόντα σύμφωνα με τις τρέχουσες νομοθετικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις του πελάτη. 

Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του τομέα της παραγωγής τροφίμων ώστε να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα της αγορά και συμβάλει στη βελτίωση της ακεραιότητας του προϊόντος και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της διεργασίας παραγωγής. 

Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
QMSCERT F-2123 , FRAMEWORKQMSCER F-2528