Είναι ένα πρότυπο αναγνωρισμένο από το GFSI και μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων (τροφίμων και μη τροφίμων) περιλαμβάνοντας την μεταφορά, την αποθήκευση, την φόρτωση & εκφόρτωση κοκ. 

Εφαρμόζεται για όλους τους τύπους μεταφοράς: οδική, με τραίνο, με πλοίο ή αεροπλάνο και όλους τους τύπους αποθήκευσης / μεταφοράς (περιβάλλοντος, ψύξης, κατάψυξης). 

Αυτό το Πρότυπο ισχύει επίσης για παρόχους υπηρεσιών κατάψυξης και απόψυξης, απλές διαδικασίες ωρίμανσης φρούτων, καθώς και για εταιρείες διανομής/αποθήκευση (logistics) που χρησιμοποιούν παρόχους υπηρεσιών για τις δραστηριότητες μεταφοράς και/ή αποθήκευσης 

Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
QMSCERT F-2123 , FRAMEWORKQMSCER F-2528