Το BioDiversity είναι ένα πρόσθετο που λειτουργεί ως βάση για έναν έλεγχο σε επίπεδο αγροκτήματος, ο οποίος βοηθά τους παραγωγούς να αποδείξουν τις πρακτικές διαχείρισης της βιοποικιλότητας που εφαρμόζουν στους λιανοπωλητές και τους εμπόρους. Με τη σειρά τους, οι ενδιαφερόμενοι φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να απαιτήσουν από τους προμηθευτές να υποβληθούν σε έλεγχο προκειμένου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για εταιρική κοινωνική ευθύνη. Σχεδιασμένο για να συνδυάζεται με την ολοκληρωμένη διασφάλιση φάρμας (IFA) για τα οπωροκηπευτικά, ο έλεγχος καλύπτει πτυχές όπως η διαχείριση του εδάφους, τα μέτρα αποκατάστασης της γης και η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία. Το πρόσθετο πρόγραμμα παρακολουθεί, ενισχύει και προστατεύει βασικές πτυχές της βιοποικιλότητας στην εκμετάλλευση, ευαισθητοποιώντας και παρέχοντας καθοδήγηση για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα.

Η Q-CERT S.A. είναι εγκεκριμένη από την GLOBALG.A.P. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ