Κάλυψη υποχρεωτικής νομοθεσίας και αποφυγή προστίμων
Δυνατότητα συμμετοχής σε σύστημα εμπορίας ρύπων
Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος και δυνατότητα μείωσης του
Βελτίωση  της  οργάνωσης,  των  αποθεμάτων  και  των  logistics  εταιρείας 
Βελτίωση της περιβαλλοντικής εικόνας της εταιρείας
Βελτίωση  περιβαλλοντικής συνείδησης
Επαλήθευση από οργανισμό πιστοποίησης με υψηλό κύρος και αξιοπιστία
Έμπειροι επαληθευτές στη διάθεση του πελάτη
Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-2132F-2503Annex H