• Κάλυψη υποχρεωτικής νομοθεσίας και αποφυγή προστίμων
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε σύστημα εμπορίας ρύπων
  • Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος και δυνατότητα μείωσης του
  • Βελτίωση  της  οργάνωσης,  των  αποθεμάτων  και  των  logistics  εταιρείας 
  • Βελτίωση της περιβαλλοντικής εικόνας της εταιρείας
  • Βελτίωση  περιβαλλοντικής συνείδησης
  • Επαλήθευση από οργανισμό πιστοποίησης με υψηλό κύρος και αξιοπιστία
  • Έμπειροι επαληθευτές στη διάθεση του πελάτη
Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-2132F-2503Annex H