Το πρόσθετο GGFSA (GLOBALG.A.P. Farm Sustainability Add-on) έχει σχεδιαστεί για κάθε παραγωγό που επιθυμεί να συνδυάσει την πιστοποίηση GLOBALG.A.P. για το πεδίο φυτών, δηλαδή την Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας (IFA) ή το Crops for Processing (CfP), με τον έλεγχο FSA (Αξιολόγηση της βιωσιμότητας των αγροκτημάτων) με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Το GGFSA πρέπει να υποβάλλεται σε έλεγχο σε συνδυασμό με το IFA ή το CfP και, ως εκ τούτου, είναι εφαρμόσιμο για φάρμες που περιλαμβάνουν στο πεδίο τους φρούτα και λαχανικά και/ή συνδυαστικές καλλιέργειες και/ή υλικό αναπαραγωγής φυτών και/ή λυκίσκο.

Ο παραγωγός ή η ομάδα παραγωγών μπορεί να επιλέξει ακριβώς ποιες καλλιέργειες θα υποβληθούν σε έλεγχο σύμφωνα με το GGFSA, εφόσον αυτές οι καλλιέργειες εμπίπτουν και στο πεδίο των προτύπων IFA ή CfP. Το GGFSA δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην παραγωγή λουλουδιών και καλλωπιστικών φυτών.

Όπως και με το IFA, το GGFSA εφαρμόζεται τόσο για ατομικούς παραγωγούς (Επιλογή 1) όσο και για ομάδες παραγωγών (Επιλογή 2). Για τις ομάδες παραγωγών, υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS), συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι υπάρχουν συστήματα για την ακριβή καταγραφή των ποσοτήτων και των βαθμολογιών του FSA (ιχνηλασιμότητα) και για τη συνεχή βελτίωση μετά τον πρώτο έλεγχο.

Η συμμόρφωση με το GGFSA υπόκειται σε έλεγχο κάθε τρία χρόνια από πιστοποιημένους και ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης, σε συνδυασμό με έλεγχο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας (IFA) ή Crops for Processing (CfP).

Η Q-CERT Α.Ε. είναι εγκεκριμένη από την GLOBALG.A.P. και μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σχεδόν σε κάθε χώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ