• Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος ενός οργανισμού (base year) και δυνατότητα μείωσης του
  • Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας
  • Βελτίωση  της  οργάνωσης,  των  αποθεμάτων  και  των  logistics  εταιρείας 
  • Ενεργειακή εξοικονόμηση και βελτίωση ενεργειακής επίδοσης
  • Μείωση παγίων εξόδων
  • Βελτίωση της περιβαλλοντικής εικόνας της εταιρείας
  • Βελτίωση  περιβαλλοντικής συνείδησης
  • Ανάδειξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας και βελτίωση της εταιρικής της εικόνας
  • Εξωστρέφεια με δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές
  • Απόκτηση περιβαλλοντικής δήλωσης
  • Κάλυψη τυχόν νομοθετικών απαιτήσεων όπως Εθνικό Κλιματικός νόμος.
Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-2132F-2503Annex H