• την αναγνώριση των δυνητικών κινδύνων οι οποίοι θα είχαν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κανονικής λειτουργίας του Οργανισμού και την αδυναμία του να καλύψει τις απαιτήσεις των πελατών του ή / και των ενδιαφερόμενων μερών,
  • την ανάλυση των επιπτώσεων των κινδύνων αυτών, στις δραστηριότητες του Οργανισμού,
  • τον καθορισμό του αποδεκτού για κάθε λειτουργία που έχει διακοπεί λόγω κρίσεως χρόνου επαναλειτουργίας, 
  • το πλάνο δράσεων για την αντιμετώπιση των κρίσεων,
  • το πλάνο επιστροφής στην κανονική λειτουργία, και φυσικά
  • το πλάνο ελέγχου, δοκιμής και παρακολούθησης του συστήματος διαχείρισης που έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ο Οργανισμός.
Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-2108F-2503, Annex J