•  Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κατάλληλης πολιτικής RTS,
  • Ανάπτυξη στόχων και σχεδίων δράσης RTS,
  • Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα οδικής ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις όποιες νομικές και άλλες σχετικές απαιτήσεις.
Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-2108F-2503, Annex K