• Βελτιώνει την άμυνά του ως προς τις κυβερνοεπιθέσεις.
  •  Προετοιμάζει τον οργανισμό για να αντιμετωπίσει τους συνεχώς εξελισσόμενους κινδύνους.
  • Διασφαλίζει τα οικονομικά, πνευματικά και προσωπικά δεδομένα που διατηρεί ο οργανισμός για τον ίδιο αλλά και για τους συνεργάτες του.
  • Περιγράφει ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών.
  • Διασφαλίζει τις πληροφορίες σε κάθε τους μορφή ψηφιακή και μη.
  • Εξοικονομεί χρήματα αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και μειώνοντας τα έξοδα σε μη αποτελεσματικά μέτρα άμυνας.
Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
F-2108F-2503Annex D

ISO/IEC 27017 Κώδικας πρακτικής για ελέγχους ασφάλειας πληροφοριών υπηρεσιών cloud βάσει του προτύπου ISO/IEC 27002 (αδιαπίστευτο πιστοποιητικό ή με αναφορά στο πιστοποιητικό το 27001 ως κάλυψη επιπρόσθετων απαιτήσεων)

ISO/IEC 27018 Κώδικας πρακτικής για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών (PII) σε δημόσια cloud (αδιαπίστευτο πιστοποιητικό ή με αναφορά στο πιστοποιητικό το 27001 ως κάλυψη επιπρόσθετων απαιτήσεων)

ISO 27799 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σχετικές με την Υγεία βάσει του ISO/IEC 27002 (αδιαπίστευτο πιστοποιητικό ή με αναφορά στο πιστοποιητικό το 27001 ως κάλυψη επιπρόσθετων απαιτήσεων)