Νέα & Εκδηλώσεις

Μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2018

Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2019 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on Μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2018

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Από τον Αύγουστο του 2018 εκδόθηκε και είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018 η οποία αντικαθιστά την έκδοση του 2011.
Βάσει των απαιτήσεων του IAF (International Accreditation Forum), των απαιτήσεων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και των διαδικασιών του Φορέα μας (Q-CERT Ε.Π.Ε.) ισχύουν τα ακόλουθα:
1) Δίδεται περίοδος μετάβασης τριών (3) χρόνων.
2) Στις 21 Αυγούστου 20211 παύει η ισχύς όλων των πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προηγούμενης έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2011.
3) Από τις 21 Φεβρουαρίου 2020 και μετά, όλες οι επιθεωρήσεις (πιστοποίησης, εποπτικές ή επανα-πιστοποίησης) θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας έκδοση του προτύπου (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018).
Σημείωση: Όσοι έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικά από την Q-CERT Ε.Π.Ε. τα οποία έχουν ισχύ (Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης) μετά τις 21 Αυγούστου 2021, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης είναι η 21η Αυγούστου 2021 και όχι αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

Διαδικασία Μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 50001:2018)
Υπάρχουν δύο δυνατότητες για τη διαδικασία μετάβασης στο νέο πρότυπο εντός του κύκλου πιστοποίησης:
1) Μετάβαση στο νέο πρότυπο κατά την πραγματοποίηση μίας προγραμματισμένης επιθεώρησης (εποπτικής ή επανα-πιστοποίησης). Στην περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος επιθεώρησης ο οποίος θα ποικίλει από 2 έως 4 ώρες ανάλογα με μέγεθος και τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
2) Μετάβαση στο νέο πρότυπο ως ξεχωριστή επιθεώρηση (μη προγραμματισμένη εντός του κύκλου πιστοποίησης). Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί τουλάχιστο μισή ημέρα επιθεώρησης και θα υπάρχει χρέωση.

Για τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης επικοινωνήστε μαζί μας στο qms558@qmscert.com ή στο 2310 535765.
Για τη διαδικασία μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε μέσω τις ιστοσελίδας του ΕΣΥΔ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/article_preview.jsp?arcluid=555d

About admin

Ό σχολιασμός έχει κλείσει.