Το πρόσθετο πρόγραμμα SPRING (Sustainable Program for Irrigation and Groundwater Use) βοηθά τους παραγωγούς, τους ενδιαφερόμενους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού και τους αγοραστές να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για μια πιο υπεύθυνη διαχείριση του νερού στην εκμετάλλευση. Ο ολοκληρωμένος κατάλογος ελέγχου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η χρήση νερού και τα ποσοστά άντλησης, η νομική συμμόρφωση και η προστασία των πηγών νερού, καθώς και η διαχείριση της λεκάνης απορροής. Η ολοκληρωμένη διασφάλιση φάρμας (IFA) για φρούτα και λαχανικά καθώς και η προσθήκη SPRING συγκρίνεται με το καλάθι προτύπων νερού της Πρωτοβουλίας για την Αειφορία στα Φρούτα και τα Λαχανικά (SIFAV) και το SPRING v2 αναγνωρίζεται από το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) της Ισπανίας ως μία από τις κορυφαίες επιλογές πιστοποίησης νερού σε επίπεδο αγροκτήματος. Το πρόσθετο είναι δοκιμασμένο, ελεγμένο και αξιόπιστο σε περισσότερες από 25 χώρες παγκοσμίως.

Η Q-CERT S.A. είναι εγκεκριμένη από την GLOBALG.A.P. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ