Η Q-CERT διαπιστεύτηκε στον κανονισμό ΕΕ 305/2011 από το ΕΣΥΔ ο οποίος αφορά πιστοποίηση δομικών υλικών.

[success]

Αριθμός διαπίστευσης 654 Παράρτημα Β4/1

[/success]

Q-CERT has been accredited to ΕΕ 305/2011 regulation by ESYD. Regulation is concerning the Certification of Construction Products.

[success]

Accreditation Number 654 Appendix Β4/1

[/success]

Q-CERT has been accredited to ΕΕ 305/2011 regulation by ESYD. Regulation is concerning the Certification of Construction Products.

[success]

Accreditation Number 654 Appendix Β4/1

[/success]

Διαπίστευση στα Δομικά Υλικά