Νέα & Εκδηλώσεις

Διαπίστευση στα Δομικά Υλικά

Η Q-CERT διαπιστεύτηκε στον κανονισμό ΕΕ 305/2011 από το ΕΣΥΔ ο οποίος αφορά πιστοποίηση δομικών υλικών.

Αριθμός διαπίστευσης 654 Παράρτημα Β4/1

Ό σχολιασμός έχει κλείσει.