Νέα & Εκδηλώσεις

Μετάβαση στο πρότυπο ISO 45001

Προστέθηκε στις Οκτώβριος 3, 2018 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on Μετάβαση στο πρότυπο ISO 45001

Από τον Μάρτιο του 2018 εκδόθηκε και είναι διαθέσιμο το νέο πρότυπο ISO 45001:2018 το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007.

Οι Οργανισμοί, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί και θέλουν να συνεχίσουν την πιστοποίησή τους στο νέο πρότυπο, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τα ακόλουθα:

  1. Να προμηθευτούν το νέο πρότυπο ISO 45001.
  2. Να αναγνωρίσουν τις διαφορές / επιπρόσθετες απαιτήσεις (gap analysis) του Συστήματος Διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία οι οποίες απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις.
  3. Να αναπτύξουν ένα σχέδιο εφαρμογής (χρονοδιάγραμμα και απαιτούμενες ενέργειες).
  4. Να διασφαλίσουν ότι καλύπτονται οι νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης και ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του ΣΔΥΑΕ έχουν ενημερωθεί / ευαισθητοποιηθεί σχετικά με τις νέες απαιτήσεις.
  5. Να αναβαθμίσουν το υπάρχον ΣΔΥΑΕ έτσι ώστε να καλύπτει τις νέες απαιτήσεις και να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του.
Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και βοηθητικά παραδείγματα, μπορείτε να βρείτε εδώ.
Για τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης επικοινωνήστε μαζί μας στο qms558@qmscert.com ή στο 2310 535765.

About admin

Ό σχολιασμός έχει κλείσει.