Η QMSCERT/NSF διοργανώνει ημερήσιο σεμινάριο ενημέρωσης των αλλαγών από ver. 6 σε ver. 6.1 του IFS Food. Το σεμινάριο θα γίνει στις 26 Απριλίου 2018 στο ξενοδοχείο AVALON στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Αν ενδιαφέρεστε να το παρακολουθήσετε συμπληρώστε την συνημμένη αίτηση και προωθήστε την στο info@qmscert.com. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το 6.1, επιθεωρείται από 1.7.2018 και έως ότου δημοσιευθεί στο v7 και υπάρξει το χρονικό διάστημα 6 μηνών προσαρμογής των εταιριών.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, εφόσον το v7 δημοσιευθεί έως τα τέλη του 2018, το v6.1 θα επιθεωρείται για τουλάχιστο 12 μήνες (παραπάνω χρονικο διάστημα, αν το v7 δεν δημοσιευθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους).

Σεμινάριο ενημέρωσης αλλαγών της έκδοσης 6.1 του προτύπου IFS Food