Λογότυπα

Η χρήση των παρακάτω λογοτύπων θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τους κανονισμούς F-2062 και OP-2040 [Δείτε τους κανονισμούς για τα νέα logo στο OP-2040 rev.12]