Η QMSCERT συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών της και με γνώμονα πάντα την ασφάλεια, την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία δημιούργησε με τη σύμφωνη γνώμη της BASF έναν κανονισμό βάσει του οποίου πιστοποιεί τα Μέλη (Οργανισμούς) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης της BASF “FiberMax Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές” (FiberMax CSF).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά το βαμβάκι και πιο συγκεκριμένα τις ποικιλίες FiberMax της BASF.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και το σκοπό του μπορείτε να βρείτε εδώ .

Για περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία πιστοποίησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας https://www.qmscert.com/contact/.

Πιστοποίηση “FiberMax CFS”