Η Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας (IFA) για άνθη και καλλωπιστικά φυτά είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για υπεύθυνες γεωργικές πρακτικές σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση που καλύπτει τα βασικά θέματα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ευημερίας των εργαζομένων, των διαδικασιών παραγωγής και της ιχνηλασιμότητας. Με απαιτήσεις σε θέματα όπως η διαχείριση του εδάφους και του νερού, η φυτοπροστασία, η θρέψη των φυτών, η βιοποικιλότητα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η ευημερία των εργαζομένων, το πρότυπο επιτρέπει στους παραγωγούς να μετρήσουν την πρόοδό τους, να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των γύρω οικοσυστημάτων και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Το πρότυπο IFA για άνθη και καλλωπιστικά φυτά είναι διαθέσιμο για όλο το φάσμα των παραγωγών παγκοσμίως, καλύπτοντας ένα εύρος συστημάτων παραγωγής από τον υπαίθριο αγρό έως τα θερμοκήπια.

Η Q-CERT Α.Ε. είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ και μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σχεδόν σε κάθε χώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ