Ο Φορέας πιστοποίησης Q-CERT επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη μίας θέσης πλήρους απασχόλησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή θέσης εργασίας: Τμήμα βιολογικών προϊόντων – Ζωική παραγωγή

  • Επιτόπιοι έλεγχοι βιολογικής γεωργίας σε μονάδες ζωικής παραγωγής και φυτικής παραγωγής
  • Προγραμματισμός και επικοινωνία ανάθεσης ελέγχων
  • Αξιολόγηση φακέλων ελέγχου
  • Διαχείριση φακέλων πελατών

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πτυχίο Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής ή Τεχνολόγου Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής.
2. Τουλάχιστον ένα έτος επαγγελματικής εμπειρίας, σχετικής με το αντικείμενο του πτυχίου.
3. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και της αγγλικής γλώσσας.
4. Δυνατότητα μετακίνησης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας.
5. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας.
6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Επιθυμητά προσόντα:

1. Κατάρτιση σε συστήματα ποιότητας
2. Εμπειρία σε ελέγχους βιολογικής γεωργίας στη ζωική παραγωγή.
3. Εμπειρία στον πρωτογενή τομέα (φυτική – ζωική παραγωγή)
4. Καλή γνώση της Νομοθεσίας τροφίμων και ποτών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs_bio@qmscert.com , μέχρι τις 30/04/2023.

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης.

Πρόσκληση στελέχωσης θέσης εργασίας Τμήματος βιολογικών προϊόντων – Ζωική παραγωγή