Η εταιρία πιστοποίησης QMSCERT (Q-CERT) Α.Ε. εξετάζει την προσθήκη εξωτερικών συνεργατών για την κάλυψη δύο θέσεων επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο σε σχετικό πεδίο (π.χ., πληροφορική).
  • Ελάχιστη τετραετής εργασιακή εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής, με τουλάχιστον δύο χρόνια από αυτά να είναι αφιερωμένα στην ασφάλεια πληροφοριών.
  • Δίπλωμα οδήγησης.

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Πιστοποιητικό συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για το πρότυπο ISO/IEC 27001.
  • Πιστοποιητικό συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο επικεφαλής επιθεωρητών συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
  • Εμπειρία σε επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης.

Εάν πληροίτε τα προαναφερθέντα κριτήρια και ενδιαφέρεστε να γίνετε μέρος της ομάδας μας, παρακαλούμε υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@qmscert.com .

Θα εκτιμήσουμε το ενδιαφέρον σας για τη θέση εργασίας και θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια για συνέντευξη.

Πρόσκληση στελέχωσης θέσης εργασίας: Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών