Είναι ένα πρότυπο αναγνωρισμένο από το GFSI και μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις / επαγγελματίες που πραγματοποιούν αγοροπωλησίες τροφίμων, οικιακών ειδών, προϊόντων προσωπικής φροντίδας ή / και υλικών συσκευασίας. 

Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθάει τα άτομα / επιχειρήσεις που πραγματοποιούν αγοροπωλησίες να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζουν  τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι προμηθευτές τους να λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα. 

Κανονισμός ΠιστοποίησηςΦόρμα Αίτησης
QMSCERT F-2123 , FRAMEWORKQMSCER F-2528