Η Q-CERT συνεχίζοντας να παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τον κορονοϊό (Covid 19) τις οδηγίες του Παγκόσμιου και του Εθνικού Οργανισμού Υγείας και με γνώμονα την ασφάλεια των συνεργατών της και την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών πιστοποίησης σας ενημερώνει ότι:

Εργαζόμενοι στο Φορέα:

Ο κος Κώστας Αυτζόγλου συνεχίζει να είναι διαθέσιμος για να παρέχει τις τεχνικές διευθετήσεις για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως και είναι αναγκαία η πρόσβαση σε αρχεία του συστήματος.

Στα κεντρικά γραφεία συνεχίζει να υπάρχει ικανός αριθμός εργαζομένων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Φορέα μας (όπως πχ επικοινωνία με τους πελάτες, διαχείριση αρχείων και πληροφοριών).

Πραγματοποίηση Ελέγχων / Επιθεωρήσεων:

Για την πραγματοποίηση Ελέγχων / Επιθεωρήσεων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον οδηγό (COVID 19 ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ) και ο οποίος βασίζεται ή κάνει αναφορά στους παρακάτω συνδέσμους των Φορέων Διαπίστευσης ή / και των Διαχειριστών των Σχημάτων:

Ε.ΣΥ.Δ.: https://esyd.gr/main/wp-content/uploads/2020/12/OEF_42.pdf

ACCREDIA: https://www.accredia.it/en/coronavirus/

BRCGS:

BRCGS078 Position Statement amending audit protocol post covid-19 lockdown v7.1,  01.03.2021

BRCGS080 Blended Audit – remote audit using ICT, v3.1, 01.03.2021

BRCGS086 Remote audits during the pandemic v2.1, 01.03.2021

BRCGS087 FAQs on Remote Audits Blended Audits and Certificate Extensions, v1, 22.09.2020

BRCGS095 Factsheet on the certification process for Seasonal sites affected by Covid-19 restrictions, v1, 17.12.2020

IFS:

IFS_FAQ_Industry_V4

GLOBALG.A.P.: https://www.globalgap.org/uk_en/media-events/news/corona-virus-updates/index.html

FSSC 22000: CB-Requirements-COVID-19-December-2020_web

QS: https://www.q-s.de/site/information-page-coronavirus.html

AGRO 2: AGRO_ΕΝΗΜΓΙΑΘΕΜΑΤΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΛΟΓΩCOVID-19_19.03.2020.pdf

Για Κοινοποιημένους Φορείς: NB-CPR – 20-852r3 – Maintaining certificates during the COVID 19

Σημαντικό:
A) Όπως αναφέρεται και στο σχετικό οδηγό οι εταιρείες οι οποίες δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση λόγω του κορονοϊού θα πρέπει να μας ενημερώσουν εγγράφως για το λόγο μέσω του εντύπου:

F-2537 (1) GR Customers Communication in case of Extr. Ord. Ev.

Η Q-CERT θα αξιολογεί την αιτιολόγηση βάσει των οδηγιών των Αρμόδιων Φορέων συμπεριλαμβανομένης και της γενικότερης στρατηγικής για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου και θα ενημερώνει τον πελάτη για τις επακόλουθες ενέργειες.

B) Για τις εταιρείες στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί επιτόπια επιθεώρηση θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον οδηγό COVID19-PROTECTIVE MEASURES DURING AUDITS

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχων / επιθεωρήσεων κατά την περίοδο που διανύουμε.