Η νομοθεσία των ΗΠΑ σχετικά με τα τρόφιμα FSMA (Food Safety Modernization), επηρεάζει τις επιχειρήσεις που εξάγουν τρόφιμα  στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εξαγωγικές προς τις ΗΠΑ επιχειρήσεις τροφίμων, όμοια με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά στις ΗΠΑ, πρέπει να έχουν τουλάχιστο ένα εγκεκριμένο PCQI (Preventive Control Qualified Individual), βασική ευθύνη του οποίου θα είναι να αναπτύξει – διαμορφώσει – αναβαθμίσει το σχέδιο ασφάλειας των τροφίμων της επιχείρησης (Food Safety Plan) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας και θα έχει την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδίου.

Ο προσδιορισμένος τρόπος με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγκριθούν ως PCQI είναι να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο εγκεκριμένο υλικό από τον FDA, το οποίο θα διενεργηθεί από εγκεκριμένο επικεφαλή εκπαιδευτή (Lead Instructor).

Η Q-CERT SA, διοργανώνει σεμινάριο 3 ημερών (22 ωρών) το τριήμερο 23-24-25 Νοεμβρίου 2023, διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη εταιριών που εξάγουν προϊόντα στις ΗΠΑ, σε συμβούλους οι οποίοι υποστηρίζουν βιομηχανίες που εξάγουν στις ΗΠΑ, ή σε στελέχη βιομηχανιών τροφίμων και συμβούλους που επιθυμούν να εκπαιδευτούν πάνω στις απαιτήσεις της νομοθεσίας τροφίμων των ΗΠΑ. Η Q- CERT SA έχει με επιτυχία ολοκληρώσει εκπαιδευτικά προγράμματα με πλέον των 100 συμμετοχών από στελέχη βιομηχανιών και συμβούλους τροφίμων.

Ο εισηγητής του προγράμματος είναι εγκεκριμένος επικεφαλής εκπαιδευτής (Lead Instructor) και οι συμμετέχοντες με την παρακολούθηση του σεμιναρίου (δεν απαιτούνται εξετάσεις), θα εξασφαλίσουν πιστοποιητικό PCQI το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Αμερικανικές αρχές (FSPCA).

Παρακαλούνται θερμά όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο να συμπληρώσουν την αίτηση εδώ και να την αποστείλουν στη διεύθυνση sales@qmscert.com .

Food Safety Modernization Act (FSMA) Preventive controls for HUMAN FOOD PCQI – Preventive control qualified individual