Ζητείται Επιθεωρητής Βιομηχανικών Προϊόντων και ειδικά Δοχείων και Δικτύων Υπό Πίεση PED 2014/68/EU & Εθνική Νομοθεσία ΦΕΚ 673, ΦΕΚ 477), Ατμολεβήτων ΦΕΚ 2656, Ανυψωτικών Μηχανημάτων (ΦΕΚ 1186), Ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα πρότυπα διαπίστευσης ISO 17020/ISO 17065 και την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Απαραίτητα προσόντα:

  • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ( καθαρή ειδικότητα).
  • Αγγλικά σε επίπεδο proficiency.

Επιθυμητά προσόντα:

  • 3 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική κατασκευαστική εταιρεία βιομηχανικών έργων (διυλιστήρια, Power Plants κ.λ.π). (Θα αξιολογηθούν και βιογραφικά με μικρότερη των 3 χρόνων εμπειρία ή και καθόλου εμπειρία)
  • Γνώση διεργασιών συγκολλήσεων, ισομετρικών σχεδίων, και ανασκόπησης σύνταξης τεχνικών φακέλων για δοχεία πίεσης.

Εάν πληροίτε τα προαναφερθέντα κριτήρια και ενδιαφέρεστε να γίνετε μέρος της ομάδας μας, παρακαλούμε υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@qmscert.com .

Ζητείται Επιθεωρητής Βιομηχανικών Προϊόντων