Ο Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Q-CERT ενημερώνει τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο σύστημα ελέγχου βιολογικής παραγωγής, ότι στο πλαίσιο της ημέρας βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η 23η Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα διοργανώσει ημερίδα το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 στις Σέρρες.


Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες για αυτό το γεγονός από το ΥΠΑΑΤ.

Στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας της ημερίδας, το Υπουργείο καλεί τις επιχειρήσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων που επιθυμούν να προσφέρουν δείγματα από τα προϊόντα τους με σκοπό να δοθούν στους συμμετέχοντες, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στους Φορείς Πιστοποίησης όπου είναι εγγεγραμμένες.

Ο Φορέας Πιστοποίησης Q-CERT παρακαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αποστείλουν τις σχετικές πληροφορίες με το είδος και τις ποσότητες των προσφερόμενων βιολογικών προϊόντων τους, μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 στο e-mail: qms556@qmscert.com.

H Q-CERT στη συνέχεια θα προωθήσει τις πληροφορίες στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, η οποία με τη σειρά της θα επικοινωνήσει με τις επιχειρήσεις για τον τρόπο συγκέντρωσης των προϊόντων.

Ημερίδα για την ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτημα για προσφορά βιολογικών προϊόντων
Ετικέτες: