August 23, 2022




QMS_Logo

Δημοσιεύτηκε η έκδοση 9 του
Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων BRCGS


  • Ιστορία

Έχοντας αρχικά αναπτυχθεί και δημοσιευθεί το 1998, το Πρότυπο BRCGS food ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τότε για να αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη σκέψη στην ασφάλεια των τροφίμων και να ενθαρρύνει την υιοθέτηση του Προτύπου παγκοσμίως. Το Πρότυπο παρέχει ένα πλαίσιο για τους κατασκευαστές τροφίμων για να τους βοηθήσει στην παραγωγή ασφαλών, αυθεντικών, νόμιμων τροφίμων και να διαχειριστούν την ποιότητα των προϊόντων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών.

Το Πρότυπο έχει αναπτυχθεί για να προσδιορίζει τα κριτήρια ασφάλειας, γνησιότητας και ποιότητας των τροφίμων και τις λειτουργίες που απαιτούνται σε έναν οργανισμό παραγωγής τροφίμων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την προστασία του καταναλωτή. Η μορφή και το περιεχόμενο του Προτύπου έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την αξιολόγηση των εγκαταστάσεων, των λειτουργικών συστημάτων και των διαδικασιών μιας εταιρείας από ένα αρμόδιο τρίτο μέρος –τον φορέα πιστοποίησης– σε σχέση με τις απαιτήσεις του Προτύπου.

  • Η νέα έκδοση με μια ματιά

Μετά από μια εκτεταμένη διαδικασία που ξεκίνησε τον Μάιο του 2021 και η οποία ενσωματώνει τις πιο ενημερωμένες τάσεις και τις ανάγκες του κλάδου, το BRCGS δημοσίευσε την έκδοση 9 του Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων την 1η Αυγούστου 2022.

Βασικά χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης BRCGS  Food Safety issue 9

Στο επίκεντρο της προσοχής της νέας έκδοσης βρέθηκαν:

  • η ενθάρρυνση της κατανόησης και περαιτέρω ανάπτυξης της κουλτούρας για την ασφάλεια των προϊόντων
  • η διασφάλιση παγκόσμιας εφαρμογής, συμβατότητας με τις Γενικές αρχές του Codex για την Υγιεινή των Τροφίμων και αποδεκτό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Global Food Safety Initiative (GFSI) ως συγκριτικά αποδεκτό σχήμα πιστοποίησης (benchmarked)
  • η επέκταση των επιλογών επιθεωρήσεων ώστε να συμπεριλάβει τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (blended announced audit programme)
  • η αναβάθμιση των απαιτήσεων που σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητες ασφάλειας προϊόντων, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις, ανάλυση γενεσιουργού αιτίου, προληπτικές ενέργειες και διαχείριση συμβάντων
  • η αναβάθμιση απαιτήσεων οι οποίες αφορούν τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων
  • η παροχή μεγαλύτερης σαφήνειας για εγκαταστάσεις που ολοκληρώνουν την πρωτογενή μετατροπή των ζώων και παράγουν ζωοτροφές (κεφ. 5.9)

Μεταβατική περίοδος

Οι αξιολογήσεις σε σχέση με τη νέα έκδοση του προτύπου θα είναι υποχρεωτικές από την 1η Φεβρουαρίου , 2023 και μετά. Περίπου 22.000 επιχειρήσεις που είναι επί του παρόντος πιστοποιημένες παγκοσμίως θα έχουν μια μεταβατική περίοδο έξι μηνών για να προετοιμάσουν τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων που θα ελεγχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης.

Πώς η QMSCERT μπορεί να υποστηρίξει την μετάβασή σας στη νέα έκδοση BRCGS Food Safety Issue 9

H QMSCERT σκοπεύει να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να διευκολύνει την μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα έκδοση. Μείνετε συντονισμένοι για τη σειρά σεμιναρίων που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη νέα έκδοση για να προετοιμάσετε την εταιρεία σας για τον έλεγχο.

Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, εγκεκριμένα από το BRCGS, με πιστοποιητικά συμμετοχής τα οποία εκδίδονται από το BRCGS θα περιλαμβάνουν:

  • Conversion for sites training: Στοχευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 8 ωρών (1 μέρα) πάνω στις αλλαγές της νέας έκδοσης του προτύπου. Αφορά στελέχη επιχειρήσεων που είναι ήδη πιστοποιημένες με το πρότυπο BRCGS, καθώς επίσης και συμβούλους οι οποίοι αναπτύσσουν συστήματα ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του BRCGS.
  • Sites training: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 16 ωρών (2 μέρες) το οποίο αναλύει τις απαιτήσεις του προτύπου BRCGS.  Αφορά στελέχη επιχειρήσεων που είναι ήδη πιστοποιημένες με το πρότυπο BRCGS, ή σκέφτονται να εφαρμόσουν στην επιχείρησή τους το πρότυπο BRCGS για την Ασφάλεια των Τροφίμων, καθώς επίσης και συμβούλους οι οποίοι αναπτύσσουν συστήματα ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του BRCGS, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του προτύπου.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα σεμινάρια θα αποσταλεί σε όλους τους συνεργάτες της QMSCERT τις επόμενες μέρες μόλις αυτό οριστικοποιηθεί. Η αίτηση επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα.  


QMSCERT AUDIT-INSPECTION – CERTIFICATION Ltd
Main Office: October 26th No 90, Thessaloniki 54627
Operation Office: Vlasiou Gavriilidi 28, GR. 546 55, Thessaloniki
Tel. +30 2310 535 765, +30 2310 443 041, Fax. +30-2310 535 008
email: qmsltd@otenet.gr, web page: www.qmscert.com


Δημοσιεύτηκε η έκδοση 9 του Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων BRCGS
Ετικέτες: