Σεμινάρια (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) – Νέα Έκδοση Προτύπου BRCGSV9

Ο φορέας πιστοποίησης QMSCERT διοργανώνει σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τη νέα έκδοση του προτύπου BRCGSv9. Το version 9 του προτύπου BRCGS ανακοινώθηκε την 1η Αυγούστου 2022. Για το σεμινάριο της Αθήνας θα βρείτε την αίτηση εδώ.Για το σεμινάριο

Δημοσιεύτηκε η έκδοση 9 του Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων BRCGS

August 23, 2022 Δημοσιεύτηκε η έκδοση 9 του Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων BRCGS Ιστορία Έχοντας αρχικά αναπτυχθεί και δημοσιευθεί το 1998, το Πρότυπο BRCGS food ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τότε για να αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη σκέψη στην ασφάλεια