Η QMSCERT είναι επίσημο μέλος της SEDEX ως Σώμα Επιθεωρητών «Auditor Associate Group». H QMSCERT και οι επιθεωρητές της έχουν εκτελέσει επιθεωρήσεις SMETA σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι επιθεωρήσεις SMETA της SEDEX αφορούν την διασφάλιση της νομιμότητας της εργασίας και την ασφάλεια και υγιεινή στο περιβάλλον εργασίας.

http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/aag/[:en][image source=”/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/sedex_logo_mast.png” align=”left”] QMSCERT is an official member of SEDEX as “Auditor Associate Group”. QMSCERT and its auditors have conducted numerous SMETA audits in companies in Greece and abroad. The SMETA audit objective is to inspect the legality of labor, the occupational health and safety in the work environment.

http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/aag/

Η Q-CERT επίσημο μέλος της SEDEX