Στις 19 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Λάτσιο ένα σημαντικό συνέδριο για τη «Διαφάνεια» της Δημόσιας Διοίκησης.

Με παρουσία μεγάλης εκπροσώπησης θεσμών, πολιτικής, ενόπλων δυνάμεων και της κοινωνίας των πολιτών, έγινε συζήτηση για τη σημασία των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και του Συστήματος Διαχείρισης Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ISO 37001) για τις Δημόσιες Διοικήσεις.


Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις των ομιλητών που συμμετείχαν στη συζήτηση, υπογράμμισαν τη σημασία της σωστής εφαρμογής των απαιτήσεων των προαναφερθέντων προτύπων ως εργαλείο ανάλυσης, παρακολούθησης και βελτίωσης των διαδικασιών καθώς και επίδειξης των καλών πρακτικών που υιοθετούνται από το κοινό σε πλήρη διαφάνεια κατά της διαφθοράς των δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η QMS Italia και η QMSCERT συγχαίρουν όλο το προσωπικό του Περιφερειακού Συμβουλίου του Λάτσιο για την εξαιρετική δουλειά που επιτελέστηκε στο Σύστημα Διαχείρισης και για την απόκτηση των Πιστοποιήσεων ISO 9001 και ISO 37001.

Στην εικόνα η στιγμή που ο Μηχ. Massimiliano Pasqualini, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της QMS Italia, ως επίσημος εταίρος στην Ιταλία της QMSCERT, χορηγεί το πιστοποιητικό εγγραφής ISO 9001:2015 στην Δρ. Cinzia Felci, Γενική Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου του Λάτσιο.

Η QMS Italia, συνεργαζόμενη με την QMSCERT χορηγεί το πιστοποιητικό εγγραφής ISO 9001:2015 στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Λάτσιο
Tagged on: