Ο φορέας πιστοποίησης Q-CERT συμμετέχει στο X International Peach Symposium καταλαμβάνοντας μία θέση ανάμεσα στους Silvers Sponsors.

Το X International Peach Symposium θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαΐου 2022 έως και τις 3 Ιουνίου 2022 στη Νάουσα Ημαθίας, υπό την υψηλή αιγίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της International Society for Horticultural Science.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο πατήστε εδώ.

Η Q-CERT στο X International Peach Symposium
Tagged on: