Νέα & Εκδηλώσεις

COVID-19 Οδηγίες για τις Πιστοποιήσεις

Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2020 » Από : » Κατηγορίες : Νέα & Εκδηλώσεις » Comments Off on COVID-19 Οδηγίες για τις Πιστοποιήσεις

COVID-19 Οδηγίες για τις Πιστοποιήσεις

Η Q-CERT παρακολουθώντας συνεχώς τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τον κορονοϊό (Covid 19) τις οδηγίες του Παγκόσμιου και του Εθνικού Οργανισμού Υγείας και με γνώμονα την ασφάλεια των συνεργατών της και την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικασιών πιστοποίησης αποφάσισε τα ακόλουθα:

Εργαζόμενοι στο Φορέα:

 • Σας προτείνουμε να εργαστείτε από το σπίτι αντί να παραβρίσκεστε στα γραφεία της QMSCERT (εκτός αν είναι αναγκαίο λόγω της φύσης της εργασίας σας)
 • Για όσους είναι αναγκαία η πρόσβαση σε αρχεία του συστήματος ο κος Κώστας Αυτζόγλου θα είναι διαθέσιμος και θα αναλάβει το δύσκολο έργο να παρέχει τις τεχνικές διευθετήσεις για την εργασία εξ αποστάσεως.

Στα κεντρικά γραφεία θα υπάρχει ικανός αριθμός εργαζομένων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Φορέα μας (όπως πχ επικοινωνία με τους πελάτες, διαχείριση αρχείων και πληροφοριών).

Πραγματοποίηση Ελέγχων / Επιθεωρήσεων:

Ακολουθώντας την οδηγία του IAF (IAF Statement on COVID-19) η οποία παραπέμπει στους κανονισμούς IAF ID3 2011 και IAF MD4 2018 καθώς και των οδηγιών συγκεκριμένων σχημάτων (όπως πχ BRC, GLOBALG.A.P., IFS, FSSC 22000) αποφασίζουμε τα ακόλουθα:

Για περιοχές στις οποίες υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης (βρίσκονται κάτω από αυστηρά μέτρα περιορισμού) ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις περιπτώσεις i) 1 & 2 και ii) 1 & 2 ή / και στους αντίστοιχους οδηγούς των σχημάτων.

Οι εταιρείες οι οποίες δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση λόγω του κορονοϊού θα πρέπει να μας ενημερώσουν εγγράφως για το λόγο μέσω του εντύπου F-2537 Customers Communication in case of Extr. Ord. Ev.

Η Q-CERT θα αξιολογεί την αιτιολόγηση βάσει των οδηγιών των Αρμόδιων Αρχών και της γενικότερης στρατηγικής για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου.

Ανάλογα του αποτελέσματος και για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σχετικοί οδηγοί από τον Υπεύθυνο του Σχήματος, θα προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

i) Για τις εποπτικές επιθεωρήσεις:

 1. Πραγματοποίηση απομακρυσμένης επιθεώρησης* (remote audit) εάν είναι εφικτό βάσει της δραστηριότητας του Οργανισμού ή βάσει της χρήσης τεχνολογιών που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως πρόσβαση και παρακολούθηση των χώρων / εγκαταστάσεων κλπ που αφορούν στις δραστηριότητες του Οργανισμού, ή
 2. Μετάθεση της ημερομηνίας επιθεώρησης με μέγιστο χρονικό διάστημα τους έξι (6) μήνες, ή
 3. Επικοινωνία ξανά με τον πελάτη και εάν εξακολουθεί να αρνείται ενώ δεν υπάρχει κανένας τεκμηριωμένος λόγος θα προβαίνουμε σε αναστολή της ισχύος του πιστοποιητικού του.

ii) Για τις επιθεωρήσεις επανα-πιστοποίησης:

 1. Πραγματοποίηση απομακρυσμένης επιθεώρησης* (remote audit) εάν είναι εφικτό βάσει της δραστηριότητας του Οργανισμού ή βάσει της χρήσης τεχνολογιών που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως πρόσβαση και παρακολούθηση των χώρων / εγκαταστάσεων κλπ που αφορούν στις δραστηριότητες του Οργανισμού. Στην περίπτωση αυτή θα δίδεται παράταση της ισχύος του πιστοποιητικού για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών εντός του οποίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και επιτόπιος έλεγχος ως μέρος της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης. Στην περίπτωση που εντός του διαστήματος αυτού δεν πραγματοποιηθεί ο επιτόπιος έλεγχος θα προβαίνουμε σε ανάκληση της ισχύος του πιστοποιητικού, ή
 2. Επέκταση της ισχύος της ισχύος του πιστοποιητικού για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών εντός του οποίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης. Στην περίπτωση που εντός του διαστήματος αυτού δεν πραγματοποιηθεί ο επιτόπιος έλεγχος θα προβαίνουμε σε ανάκληση της ισχύος του πιστοποιητικού, ή
 3. Επικοινωνία ξανά με τον πελάτη και εάν εξακολουθεί να αρνείται ενώ δεν υπάρχει κανένας τεκμηριωμένος λόγος θα προβαίνουμε σε ανάκληση της ισχύος του πιστοποιητικού του.

Για τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με το σχήμα BRC

Ισχύουν όσα αναφέρονται στον οδηγό BRC072 BRCGS Audits impacted by Covid-19 12_03_20 και στο σχετικό κανονισμό F-2132 BRCGS REMOTE AUDIT (COVID 19).

Για τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με το σχήμα FSSC 22000

Ισχύουν όσα αναφέρονται στον οδηγό 20.0226-position-paper-Corona-virus

Για τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με το σχήμα GLOBALG.A.P.

Ισχύουν όσα αναφέρονται στον οδηγό 200313_coronavirus_emergency_procedure_en

Για τις επιθεωρήσεις σύμφωνα με το σχήμα IFS

Ισχύουν όσα αναφέρονται ενημερωτικό κείμενο IFS Important information about Coronavirus disease and the consequences.

*Απομακρυσμένη επιθεώρηση (remote audit)

Η μέθοδος αυτή της επιθεώρησης προϋποθέτει τη χρήση οπτικής και ακουστικής επικοινωνίας (μέσω κάμερας) και για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν συγκεκριμένες από το σχήμα οδηγίες πραγματοποίησης, περιλαμβάνει:

 • Αποστολή του πλάνου και της μεθοδολογίας επιθεώρησης στον πελάτη.
 • Κατ’ ελάχιστο λήψη snap shot / screen capture της εναρκτήριας και της καταληκτικής συνάντησης όπου θα φαίνονται οι συμμετέχοντες, η ώρα και η ημερομηνία.
 • Λήψη αντιγράφων των στοιχείων τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης μέσω email ή τεκμηρίωση των στοιχείων από τον επιθεωρητή μέσω τεχνικών screen sharing.
 • Συνεντεύξεις με το αρμόδιο προσωπικό (και πάλι κατ’ ελάχιστο λήψη snap shot / screen capture).
 • Εάν είναι εφικτό περιήγηση και έλεγχο των εγκαταστάσεων με τη χρήση φορητής κάμερας συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης εργασιών (και πάλι κατ’ ελάχιστο λήψη snap shot / screen capture).
 • Καταγραφή ευρημάτων και αποστολή στον πελάτη μέσω email ή φαξ.
 • Λήψη (μέσω email η φαξ) την αποδοχή των ευρημάτων και το πλάνο διορθωτικών ενεργειών ή / και αποδεικτικά στοιχεία της εφαρμογής των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών.
 • Συμπλήρωση των σχετικών εντύπων της επιθεώρησης, λίστα επιθεώρησης, έντυπο μη συμμορφώσεων, έκθεση επιθεώρησης.

About admin

Ό σχολιασμός έχει κλείσει.