Αγαπητοί Συνεργάτες,

Τον Οκτώβριο του 2022 εκδόθηκε και είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση του προτύπου ISO/IEC 27001:2022 η οποία αντικαθιστά την έκδοση του 2013.

Βάσει των απαιτήσεων του IAF (International Accreditation Forum), των απαιτήσεων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και των διαδικασιών του Φορέα μας (Q-CERT) ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Από τις 30 Απριλίου 2024 και μετά όλες οι επιθεωρήσεις Πιστοποίησης & Επαναπιστοποίησης θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου.
 • Στις 30 Οκτωβρίου 2025* παύει η ισχύς όλων των πιστοποιητικών τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προηγούμενης έκδοση του προτύπου (ISO/IEC 27001:2022).

Σημείωση: Όσοι έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικά από την Q-CERT τα οποία έχουν ισχύ (Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης) μετά τις 30 Οκτωβρίου 2025, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης είναι η 29η Οκτωβρίου 2025 και όχι αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό. Οι κάτοχοι τέτοιων πιστοποιητικών θα λάβουν επικαιροποιημένα πιστοποιητικά με τροποποιημένη την ημερομηνία λήξης.

Διαδικασία Μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου (ISO/IEC 27001:2022)

Βάσει των οδηγιών του IAF και του Ε.ΣΥ.Δ. ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Α) Επιθεώρηση Επαναπιστοποίησης:
  • Απαιτείται κατ’ ελάχιστον επιπλέον μισή ημέρα (0,5) επιθεώρησης.
 • Β) Μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου εντός του κύκλου πιστοποίησης:

  Υπάρχουν δύο δυνατότητες για τη διαδικασία μετάβασης στο νέο πρότυπο εντός του κύκλου πιστοποίησης:
  1. Μετάβαση στο νέο πρότυπο κατά την πραγματοποίηση μίας προγραμματισμένης εποπτικής επιθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή θα προστεθεί τουλάχιστον μία (1) επιπλέον ημέρα επιθεώρησης ανάλογα με την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων και το μέγεθος της εταιρείας.
  2. Μετάβαση στο νέο πρότυπο ως ξεχωριστή επιθεώρηση (έκτακτη επιθεώρηση εντός του κύκλου πιστοποίησης). Και στην περίπτωση αυτή η επιθεώρηση θα έχει κατ’ ελάχιστον διάρκεια μίας ημέρας.

Για τυχόν ερωτήσεις / διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης επικοινωνήστε μαζί μας στο v.nasiopoulos@qmscert.com ή στο 2310 535765.

Για τη διαδικασία μετάβασης στη νέα έκδοση του προτύπου μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε μέσω τις ιστοσελίδας του Ε.ΣΥ.Δ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://esyd.gr/main/wp-content/uploads/2023/05/%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%93% CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_ISO-27001_2022.pdf

ή στην ιστοσελίδα του IAF

https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/IAF_MD26_Issue_2_15012023.pdf

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 27001:2022