Με αφορμή την νέα έκδοση του προτύπου IFS food v8 η οποία δημοσιεύτηκε στις 18 Απριλίου 2023 και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της βιομηχανίας, η QMSCERT διοργανώνει δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο 8 ωρών μέσω της πλατφόρμας ZOOM στις 24 Αυγούστου 2023.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και μέλη ομάδων ασφάλειας που εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IFS καθώς επίσης και σε συμβούλους, οι οποίοι αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και έχουν υπό την εποπτεία τους παρόμοια συστήματα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από εγκεκριμένο IFS training provider με το επίσημο υλικό εκπαίδευσης που έχει εκδοθεί και εγκριθεί από το IFS.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν την επίσημη παρουσίαση και αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Παρακαλούνται θερμά όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο σεμινάριο να συμπληρώσουν την αίτηση εδώ και να την αποστείλουν στη διεύθυνση sales@qmscert.com .

Αναλυτικό πρόγραμμα σεμιναρίου και οδηγίες σύνδεσης στην πλατφόρμα ZOOM θα αποσταλούν στους ενδιαφερόμενους 10 ημέρες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Διαδικτυακό Σεμινάριο IFSv8 – 24 Αυγούστου 2023
Ετικέτες: