October 14, 2020

 • TI EINAI TO IFS
  To IFS αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο της ένωσης Γερμανών και Γάλλων λιανεμπόρων. Είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI).
  Η δομή του παρουσιάζει ομοιότητες με το πρότυπο BRCGS Food και του FSSC22000.
  Αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων και κυρίως αυτές που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς περιλαμβάνει πλήθος απαιτήσεων που σχετίζονται με την συμμόρφωση έναντι των ειδικών απαιτήσεων πελατών.
  Το πρότυπο προϋποθέτει τη συμμόρφωση των εταιρειών με τη σχετική νομοθεσία για τα τρόφιμα και τις ειδικές απαιτήσεις που περιλαμβάνει.
  Η πιστοποίηση αυξάνει την αξιοπιστία πελατών, ενώ αποτελεί βασικό εργαλείο της εταιρίας για είσοδο στις αγορές της Ευρώπης, ΗΠΑ κτλ. Επιπλέον, οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν τη μείωση των επιθεωρήσεων των πελατών τους μιας και οι τελευταίοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης.
 • Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
  Νέα έκδοση του προτύπου IFS (v7) δημοσιεύτηκε στις 6 Οκτωβρίου 2020 και θα αντικαταστήσει την τρέχουσα έκδοση (v6.1).
  Η νέα έκδοση του προτύπου βρίσκεται αναρτημένη στην πύλη του IFS  και είναι διαθέσιμη δωρεάν.
 • Βασικά χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης IFS Food V7
  • Η προσέγγιση βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας εντοπίζει για κάθε επιχείρηση συγκεκριμένους κινδύνους.  
  • Η μη επιτακτική προσέγγιση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν προσαρμοσμένες λύσεις προκειμένου να επιτύχουν ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου.  
  • Είναι αποδεκτό από εμπόρους λιανικής και ιδιοκτήτες ιδιωτικών επωνυμιών παγκοσμίως.
  • Περιλαμβάνει απαιτήσεις που αναπτύχθηκαν από ειδικούς της βιομηχανίας τροφίμων, οργανισμούς πιστοποίησης και εμπόρους λιανικής.
  • Καλύπτει τη νομοθεσία, την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων και τις προδιαγραφές των πελατών.
  • Αξιολογήσεις από ειδικά εκπαιδευμένους ελεγκτές με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων.
  • Επιλογές για μη προειδοποιημένους ελέγχους.
  • Διατίθεται σε 5 γλώσσες.
  • Πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών βάσει του ISO / IEC 17065: 2012

 • Τί νέο περιλαμβάνει η νέα έκδοση του προτύπου IFS Food v7
  • Αυξημένη εστίαση στην επιτόπια αξιολόγηση, λιγότερο στην τεκμηρίωση.
  • Μειωμένος αριθμός απαιτήσεων κατά 15%.
  • Βελτιωμένη δομή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ενδιαφερομένων IFS.
  • Η λίστα ελέγχου ευθυγραμμίζεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές συγκριτικής αξιολόγησης της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI) Έκδοση 2020.1, FSMA (νομοθεσία ΗΠΑ) και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Βελτιωμένο και καλύτερα καθορισμένο σύστημα βαθμολόγησης.
  • Η έκθεση αξιολόγησης είναι πιο καθαρά δομημένη και φιλική προς τον χρήστη.
  • Ενσωμάτωση της κουλτούρα ασφάλειας τροφίμων στη λίστα ελέγχου αξιολόγησης.
  • Κάθε τρίτη αξιολόγηση πιστοποίησης είναι αιφνιδιαστική – μη προειδοποιημένη.
  • Υποχρεωτική αναφορά του παγκόσμιου αριθμού θέσης (GLN) για εταιρείες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 • Μεταβατική περίοδος
  • Η Επιθεώρηση με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου IFSv7 είναι δυνατή από 1η Μαρτίου 2021.
  • Από 1η Μαρτίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2021, η επιχείρηση δύναται να επιλέξει την έκδοση με την οποία προτιμά να επιθεωρηθεί.
  • Από 1η Ιουλίου 2021 καθίσταται υποχρεωτική η επιθεώρηση με βάση τη νέα έκδοση του προτύπου.

 • Εκπαίδευση
 • Με δεδομένες τις σημαντικές αλλαγές που περιλαμβάνει η νέα έκδοση του προτύπου, η QMSCert σκοπεύει να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να διευκολύνει την μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα έκδοση.
 • Η εκπαίδευση αφορά στελέχη επιχειρήσεων που είναι ήδη πιστοποιημένες με το πρότυπο IFS, καθώς επίσης και συμβούλους οι οποίοι αναπτύσσουν συστήματα ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IFS.
 • Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα εστιάζει στις νέες απαιτήσεις και αλλαγές που επιφέρει η νέα έκδοση του προτύπου IFS Food v7.
 • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα σεμινάριο θα αποσταλεί σε όλους τους συνεργάτες της QMSCert τις επόμενες μέρες μόλις αυτό οριστικοποιηθεί. Η αίτηση επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα.  

[:en]

 • WHAT IS IFS
  IFS is a private owned standard originally published by the German and French retailers’ association. It is in line with the requirements of the Global Food Safety Initiative (GFSI).
  Its structure is similar to the BRCGS Food standard and the FSSC22000.
  The standard requires the companies’ compliance with the relevant food legislation and the special requirements it contains.

  Certification increases customer reliability, and is a key tool of the company to enter the markets of Europe, USA etc. In addition, companies achieve the reduction of their customers’ inspections since the latter have access to all the elements of the inspection by the certification body.
 • THE NEW VERSION AT A GLANCE
  The new version of IFS (v7) was released on October 6, 2020 and will replace the current version (v6.1).
  The new version is available for download in the IFS portal for free.
 • Key Features of the IFS Food V7
  • The risk-based approach identifies company-specific risks and hazards.
  • The non-prescriptive approach allows for custom solutions to meet standard requirements.
  • Accepted by retailers and brand owners worldwide.
  • Requirements developed by food industry experts, certification bodies, and retailers.
  • Covers legislation, food safety and quality, and customer specifications.
  • Assessments by specifically trained auditors with proven knowledge and expertise of the industry sector.
  • Options for unannounced assessments.
  • Available in 5 languages.
  • Product and process certification based on ISO/IEC 17065:2012.

 • What is new with IFS Food V7
  • Increased focus on the on-site evaluation, less on documentation
  • Reduced number of requirements by 15 %
  • Improved structure, tailored to the IFS stakeholders’ needs
  • Checklist aligned with latest GFSI Benchmarking Requirements Version 2020.1, FSMA, and EU regulations
  • Improved and better defined scoring system
  • The assessment report more clearly structured and user-friendly
  • Food Safety Culture has been incorporated into the assessment checklist
  • Every third certification assessment is unannounced
  • Mandatory GLN for companies in the EEA and UK

 • Transition period
  • The audit against the new version of the standard IFSv7 is possible from 1st of March 2021.  
  • From 1st March 2021 till 30th June 2021, the company is able to choose the version against which it will be audited, i.e. v6.1 or v7.  
  • From 1st of July 2021, the audit against the new version IFSv7 is mandatory.

 • Training
  Given the significant changes included in the new version of the standard, QMSCert intends to organize training seminars to facilitate the transition of businesses to the new version.
  The training concerns executives of already certified businesses against the IFS standard, as well as consultants who develop food safety systems in accordance with the requirements of the IFS standard.
  The training seminar will focus on the new requirements and changes brought by the new version of the IFS Food v7 standard.
  All QMSCert partners will receive a formal application form as soon as details of the seminars are finalised. The application form will also be posted on QMSCert webpage.

Νέα έκδοση IFSv7
Ετικέτες: