Στις 08 Απριλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τον Κανονισμό (ΕΕ) 354/2014 ο οποίος τροποποιεί και διορθώνει σημεία του Κανονισμού 889/2008 συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ σχετικά με τις εισροές στη βιολογική γεωργία.

Οι αλλαγές που αφορούν τη Φυτική Παραγωγή περιγράφονται εν συντομία στο συνημμένο έγγραφο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:
Αλλαγές στον Κανονισμό 889/2008 (Καν. 354/2014) – Φυτική Παραγωγή

Εάν επιθυμείτε να λάβετε όλο τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 354/2014 μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα στο σημείο ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία μας στα τηλέφωνα: 2310535198, 2310443041 (Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων).

Τροποποίηση του Κανονισμού 889/2008 για τη Βιολογική Γεωργία