Σεμινάριο Agro 2.1-2.2 στις 27 & 28 Φεβρουαρίου 2014

Ο φορέας πιστοποίησης Q-CERT Ε.Π.Ε. διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο Agro 2.1-2.2 στις 27 & 28/02/2014. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο 20 ωρών AGRO 2.1 & 2.2 απευθύνεται σε γεωτεχνικούς (Επιβλέποντες Γεωπόνους, ΥΔΠ Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Υπεύθυνους Παραγωγής), γεωργικές επιχειρήσεις καθώς και σε