Νέα & Εκδηλώσεις

Σεμινάριο Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2008

Η Q-CERT, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ φορέας πιστοποίησης ISO 9001:2008, διοργανώνει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2008. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 – 20 Οκτωβρίου 2013 στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Η δήλωση συμμετοχής γίνεται αποστέλλοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής στα email: qms558@qmscert.com, ή qms559@qmscert.com ή στον αριθμό Φαξ: 2310443094.

* Λόγω περιορισμού στον αριθμό των συμμετεχόντων (40) θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων υπερβαίνει τα 40 άτομα, θα προγραμματιστεί νέος κύκλος σεμιναρίου.

Ό σχολιασμός έχει κλείσει.