Σεμινάριο Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2008

Η Q-CERT, διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ φορέας πιστοποίησης ISO 9001:2008, διοργανώνει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Επικεφαλής Επιθεωρητών ISO 9001:2008. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 – 20 Οκτωβρίου 2013 στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται αποστέλλοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη