Ανελκυστήρες / Τελεφερίκ / Ανυψωτικά Μηχανήματα

Lift

Ανελκυστήρες / Τελεφερίκ Περιγραφή Απαίτηση Κανονισμός Αίτηση Έλεγχος νέας εγκατάστασης, Εξακρίβωση ανά μονάδα 2014/33/ΕΕ, Παράρτημα VIII ,Ενότητα Ζ (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016)) F-2137 F-2503.1 Έλεγχος νέας εγκατάστασης, Τελικός έλεγχος 2014/33/ΕΕ, Παράρτημα V (Κ.Y.A. 39507/167/Φ.9.2/2016, (ΦΕΚ 1047/Β/2016)) F-2137 F-2503.1 Περιοδικός έλεγχος