Πρόσκληση στελέχωσης θέσης πλήρους απασχόλησης – Ελεγκτής Ζωικής Παραγωγής

hiring_image

Ο Φορέας ελέγχου Q-CERT επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για την κάλυψη μίας θέσης πλήρους απασχόλησης με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Περιγραφή θέσεως εργασίας: Τμήμα βιολογικών προϊόντων – Ζωική παραγωγή Απαιτούμενα προσόντα: 1. Πτυχίο Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής ή Τεχνολόγου Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής.