Chain of Custody (CoC)

Chain of Custody (CoC)

Το πρότυπο GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC) διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε προϊόν που πωλείται με τον ισχυρισμό GLOBALG.A.P. ή φέρει το λογότυπο με τον αριθμό GGN προέρχεται πραγματικά από διαδικασία παραγωγής πιστοποιημένη από την GLOBALG.A.P. Το GLOBALG.A.P. Chain of Custody (CoC)