IFA Combinable Crops (CC)

IFA Combinable Crops (CC)

Η Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας (IFA) για αροτραίες καλλιέργειες αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο που βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση που καλύπτει τα βασικά θέματα της ασφάλειας των τροφίμων, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ευημερίας των εργαζομένων, των διαδικασιών παραγωγής και της ιχνηλασιμότητας.