IFA Combinable Crops (CC)

IFA Combinable Crops (CC)

Η Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας (IFA) για αροτραίες καλλιέργειες αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο που βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση που καλύπτει τα βασικά θέματα της ασφάλειας των τροφίμων, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ευημερίας των εργαζομένων, των διαδικασιών παραγωγής και της ιχνηλασιμότητας.

IFA Fruit and Vegetables (FV)

IFA Fruit and Vegetables (FV)

Η Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας (IFA) για φρούτα και λαχανικά αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο που επικεντρώνεται στις καλές γεωργικές πρακτικές στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής. Ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα,

IFA FV GFS

IFA FV GFS

Η Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας (IFA) για φρούτα και λαχανικά αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο που επικεντρώνεται στις καλές γεωργικές πρακτικές στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής. Ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει βασικά στοιχεία όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα,