Nurture Module Add-on

Nurture Module Add-on

Το πρότυπο (Nurture Module) είναι διαθέσιμο μόνο για μεμονωμένους παραγωγούς και ομάδες παραγωγών που εφοδιάζουν τον λιανοπωλητή Tesco. Αυτό περιλαμβάνει παραγωγούς που πωλούν σε έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους προμηθευτές της Tesco. Όλοι οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με