Νέα & Εκδηλώσεις

Η Q-CERT επίσημο μέλος της SEDEX

Η QMSCERT είναι επίσημο μέλος της SEDEX ως Σώμα Επιθεωρητών «Auditor Associate Group». H QMSCERT και οι επιθεωρητές της έχουν εκτελέσει επιθεωρήσεις SMETA σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι επιθεωρήσεις SMETA της SEDEX αφορούν την διασφάλιση της νομιμότητας της εργασίας και την ασφάλεια και υγιεινή στο περιβάλλον εργασίας.

http://www.sedexglobal.com/ethical-audits/aag/