Ζητείται συνεργάτης – επιθεωρητής GLOBALG.A.P. IFA – AGRO2

Η Q-CERT, Φορέας Πιστοποιήσεων – Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, αναζητά επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στον αγροτικό τομέα (GLOBALG.A.P. IFA , AGRO2) με έδρα την Θεσσαλονίκη.  Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής (ΑΕΙ) ή Τεχνολόγου Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΤΕΙ) Τρία τουλάχιστον