Crops for Processing (CfP)

Crops for Processing (CfP)

Οι καλλιέργειες για μεταποίηση (CfP) είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο για υπεύθυνες γεωργικές πρακτικές που καλύπτει την παραγωγή καλλιεργειών που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση. Πρόκειται για ένα ολιστικό πρότυπο που εξαλείφει την επανάληψη των βημάτων που συνήθως πραγματοποιούνται τόσο από τον