Ο φορέας πιστοποίησης Q-CERT ΑΕ χορηγός 3 κατηγοριών FEA 2023

Ο φορέας πιστοποίησης Q-CERT ΑΕ χορηγός 3 κατηγοριών FEA 2023

Ο φορέας πιστοποίησης Q-CERT ΑΕ συμμετείχε ως θερμός χορηγός στα Food Experts’ Awards, FEA 2023 στις κατηγορίες Top Food Sector Support Services, Top Food Sector Software House και Great Food Media Performer. Τα FEA, Food Experts’ Awards, είναι τα διεθνή